Záró sajtóközlemény

Családias családok átmeneti othona felújítása, korszerűsítése

2018. november végén zárult le az Ifjúságért Egyesület EFOP-2.2.3-17-2017-00011 azonosítószámú pályázata „Családias Családok Átmeneti Otthona” címmel.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt összesen 89 700 590 Ft-ból gazdálkodhatott, melynek támogatási mértéke 100 %. A 2017. december 1-je és 2018. november 30-a közti időszakban megvalósult projekt fő célja a Pécs, Debreceni M. u. 22. sz. alatt található, családok átmeneti otthonaként működő, leromlott állapotú, és rossz energiahatékonysági mutatókkal rendelkező ingatlan korszerűsítése és átalakítása volt. A fejlesztés eredményeként az intézmény a jelenlegivel azonos, jogerős határozatban foglalt férőhelyszámmal, de a szolgáltatásnak megfelelőbb körülmények között tudja már biztosítani az ellátottak lakhatását. A fejlesztés eredményeként az intézmény működtetése költséghatékonyabbá vált, az intézményben folyó szakmai munka színvonala javult, a gyermekek és felnőttek számára biztosított szolgáltatási paletta színesebb lett, a lakók számára rendezett közösségi és fejlesztő foglalkozások száma növekedett.

A pályázat benyújtását megelőző előkészítő tevékenység részeként kidolgozásra került a Megvalósíthatósági tanulmány, melynek elkészítését munkatársaink tapasztalatait felhasználva egy kompetens külső szakértő vállalta. Szintén az előkészítés során készítette el a felújítási terveket és költségbecslést a Borza és Társai Építész Iroda Kft.

Ezen kívül a pályázat lehetőséget adott a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet által előírt és szakhatósági elvárásoknak megfelelő tárgyi-környezeti feltételek biztosítására is, ezért megtörtént a szakmai/szakhatósági szempontoknak megfelelő, az intézményben elhelyezettek ellátásához illeszkedő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése is. A projekt keretében összesen 40 db heverő (ágyneműtartós), 13 db szekrény, 13 db komód, valamint 13 db hűtő és 4 db mosógép kerül beszerzésre.

A beruházást követően – ami során hőszigetelés, a külső nyílászárók cseréje, a külső és belső burkolatok részleges cseréje, belső festés és felületkezelés, a tetőfedés átrakása, felújítása és a bádogos szerkezetek felújítása történt meg – az intézményi ellátottakra irányuló érzékenyítő rendezvények (ún. teaházak), és a közvetett célcsoport fejlesztését célzó szakmai workshopok szervezésére került sor. Az érzékenyítő rendezvények a célcsoport fejlesztési szükségleteihez igazodva segítették egyrészt az ingatlan korszerűsítésének eredményeként létrejövő új környezeti és tárgyi feltételek megbecsülésének kialakulását, másrészt azon célcsoporti kompetenciák fejlesztését, melyek az ellátottak jövőbeni lakhatási körülményeinek megfelelő kialakításához és megtartásához is hozzájárulnak.

A tevékenységek eredményeként az ellátottak felkészültek az önálló életvitelre. A lakhatásra vonatkozó szocializációs hiányosságaikat fejlesztő tevékenység eredményeként megfelelnek a társadalmi környezet által támasztott elvárásoknak. A lakókörnyezet megfelelő állagmegóvása, karbantartása és megőrzése az intézményi elhelyezésük ideje alatt megkönnyíti az intézmény működtetését is.

A projektről bővebb információt a http://www.ifjusagertegyesulet.hu/ honlapon lehet megtalálni.

További információ kérhető:

Vörös Fanni
Telefon: +36 30 587 5115
E-mail: info@ifjusagertegyesulet.hu