VÉSZFÉK – Közösségi bűnmegelőzési program a Forrás Szakiskola bázisán

TÁMOP -5.6.1.B-12/2 „Vészfék”- közösségi bűnmegelőzési program a Forrás Szakiskola bázisán

A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 03. 01.
A projekt megvalósításának befejezése: 2014. 08. 31.
A projekt elszámolható költségei összesen: 39 900 000 Ft

Megvalósítók:

A pályázó neve: Ifjúságért Egyesület
Konzorciumi tag: a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Együttműködő tagok: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Sellye, Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

A projekt célcsoportja:

A projekt elsődleges célcsoportját a Forrás Általános és Szakiskola 9. és 10., valamint felzárkóztató évfolyamának tanulói alkotják. Családi hátterüket és társadalmi környezetüket, valamint szocializációjukat tekintve olyan fiatalok, akik a bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetettek.

A projekt közvetlen célja:

A projekt rövid távú célja, hogy a programban részt vevő fiatalok a közösségi élményszerzésen túl önismeretre, önfegyelemre is szert tegyenek, amelyek birtokában kisebb eséllyel válnak bűncselekmények áldozataivá, illetve elkövetőivé. A cél elérését különböző tevékenységek biztosítják: módszertani fejlesztésekkel megvalósuló előadások, családi és projektnapok, táborok és kirándulások, valamint az iskolai környezetben és azon kívül rendszeresen megvalósított sport, művészeti és kulturális foglalkozások. A közösségi programok keretében az iskola többi tanulója, és családjaik bevonásra kerülnek. További célcsoportot jelentenek a szakiskola pedagógusai, az iskolai ifjúságsegítők, szociális és gyermekvédelmi szakemberek, a rendőrök és a büntetés-végrehajtásban dolgozók, akik kapcsolatba kerülnek a diákokkal.

A projekt hosszú távú célja:

A projekt hosszú távú célja olyan ismeretekkel és jó gyakorlatokkal felvértezni az iskolában tanuló, a bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett fiatalokat, melyek a jövőbeni életük során az ilyen típusú helyzetek elkerülésének a zálogát jelenthetik. További cél a helyi rendőrség és a szakiskola között olyan hosszú távú együttműködés kialakítása -„egy iskola egy rendőr program”-, mely az iskolában tanuló diákok rendőrséggel kapcsolatos attitűdjeit megváltoztatja, időszakos jelenlétük az iskolában és lakókörnyezetükben elfogadottá válik. Kiemelt cél, hogy a diákoknak társadalmi helyzetükből fakadó, normaszegéssel járó hátrányait csökkentsük.