Tel: 72/532-009 Fax: 72/532-010

Lakáskisérési program

A Lakáskísérési program olyan, a lakhatás megőrzését szolgáló kísérleti program, melynek nincs törvényi háttere, ezért Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 40/2005. (11.29.) sz.-ú helyi rendeletében szabályozza a működés feltételrendszerét.

Célja, a 300ezer Ft feletti lakbérhátralékkal és emellett többnyire más a lakhatást veszélyeztető adósságterhekkel is küzdő, önkormányzati bérlakásban élők három éven keresztül történő gondozása. A programban való részvétel várható eredménye egyrészt az adósságterhek leküzdése ill. csökkentése, másrészt a kliensek életvezetési szokásainak megváltoztatása, problémamegoldó képességének fejlesztése.