Tel: 72/532-009 Fax: 72/532-010

Lakáskisérési program

A Lakáskísérési program olyan, a lakhatás megőrzését szolgáló kísérleti program volt, melyet az Ifjúságért Egyesület működtetett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 40/2005. (11.29.) sz.-ú helyi rendelete alapján 2005 és 2010 között. A program célja, a 300ezer Ft feletti lakbérhátralékkal és emellett többnyire más a lakhatást veszélyeztető adósságterhekkel is küzdő, önkormányzati bérlakásban élők, szükség esetén max. három éven keresztül történő kísérése volt. A Lakáskísérési program szakmai tartalmát és működési módját az Egyesület holland partner programjának adaptálásával dolgozta ki.

A Lakáskísérési program két fő pillérét a kísérés, és az ezt kiegészítő pénzbeli támogatás jelentette. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatás (hátralékcsökkentési támogatás, HCST) igénybevételének feltételül a következők szolgáltak: legalább 3 hónapig tartó sikeres előzetes együttműködés a program munkatársával, a megállapodások betartása, a lakással kapcsolatos kiadások rendszeres, hiánytalan fizetése. A csökkenő mértékű támogatást is a rendelet szabályozta. Első évben havi 15 ezer, második évben havi 10 ezer, harmadik évben havi 5 ezer forint. A támogatás összegét nem az ügyfél, hanem a követelés jogosultja kapja. A hátralékcsökkentési támogatást egészítette ki az ügyfél által fizetendő önrész, melynek összege a család teherbíró képességétől függött, de minimum 1000,- Ft/hó volt.

A kísérés (intenzív családgondozás) feladata a kitűzött célok elérésének, az akadályok elhárításának segítése, a motiváltság és együttműködési készség fenntartása és a szükséges szociális kompetenciák fejlesztése volt.

A családgondozás elsődlegesen a család otthonában történő látogatások keretében történt. A látogatások eleinte hetente egyszer, szükség esetén többször, a program vége felé közeledve egyre ritkábban (minimum havonta egyszer) történtek.