Tel: 72/532-009 Fax: 72/532-010

Új pályázat


Széchenyi 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény

 

Cím:    „Közös Esély”

 

2019/augusztus/31

 

2019. augusztus végén zárult le az Ifjúságért Egyesület EFOP-1.1.3-17-2017-00034 azonosítószámú pályázata "Közös Esély" címmel. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt összesen 7,56 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg, melynek támogatási mértéke 100 %.


Az Ifjúságért Egyesület 1988-ban alakult meg azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a Pécsett és Baranya megyében élő fiatalok beilleszkedésének megkönnyítéséhez, problémáik kezeléséhez.


A Pécs, Major u. 2. sz. alatti családok átmeneti otthona fő célkitűzése, hogy a lakhatási krízisbe került családok és a gyermekek – ideértve a gyermekeiket egyedül nevelő egyszülős családokat, válsághelyzetben lévő bántalmazott szülőt és gyermekét, valamint más törvényes képviselő, gyám - részére átmeneti elhelyezést és gondozást biztosítson.


A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult projekt során az Ifjúságért Egyesület Családok Átmeneti Otthona szakmai stábjának roma foglalkoztatottal való bővítését célozta meg. A fejlesztésnek köszönhetően a 14 fős családok átmeneti otthonában 1 fő megfelelő képzettséggel rendelkező roma nő foglalkoztatása történt meg gondozó munkakörben a projekt 24 hónapos megvalósítási időszaka alatt. Ezen túl az Ifjúságért Egyesület vállalta az új munkatárs 12 hónapos továbbfoglalkoztatását is.


Ezen kívül a projekt megvalósításának időszakában szakmai tudással és releváns projekttapasztalattal rendelkező pénzügyi vezetőt és projektmenedzsert is alkalmaztak, ezzel is elősegítve a projekt szakmai és pénzügyi lebonyolításának és megvalósításának sikerességét, és a vállalások teljesülését. A támogatott foglalkoztatás időszakában a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazásával biztosították a kitűzött célok elérését. A mentor munkájának támogatására szupervízort is biztosítottak.

 

A fejlesztés eredményeként az intézményben folyó szakmai munka színvonala javult, a gyermekek és felnőttek részére biztosított szolgáltatási paletta színesebbé vált, a lakók számára pedig rendezett közösségi és fejlesztő foglalkozások, programok valósultak meg.

 


<<< vissza