Tel: 72/532-009 Fax: 72/532-010

DDOP-3.1.3/F-11-2011-0011 „KÖSZ” projekt


 

DDOP-3.1.3/F-11-2011-0011 „KÖSZ” projekt

 

A pályázatot megvalósító Ifjúságért Egyesület és Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Szolgáltató Kft. működési alapfilozófiája:

a hátrányos helyzetűek szükségletei mentén nyújtott minél komplexebb szolgáltatások biztosítása, a sikeres munkaerő-piaci és társadalmi (re)integráció érdekében. Fontosnak tartjuk az egyénre szabott szolgáltatásokon túl a szociális munka tágabb eszköz- és módszertárának alkalmazását a csoportos fejlesztéseknél és a közösségi típusú szolgáltatásoknál.

A két szervezet fő céljai és tevékenységei megegyeznek abban, hogy mindenkori szakmai stratégiáik fókuszában a szocioökonómiai és szociokulturális szempontból hátrányos helyzetű egyének, családok és közösségeik állnak.

A projektben biztosított szolgáltatások kiemelt közvetlen célcsoportjai:

-           Tartós munkanélküliséggel küzdők (romák, 45 év feletti nők, megváltozott munkaképességűek, alacsony iskolai végzettségűek),

-           Adósságproblémával küzdő egyének, családok, háztartások felnőtt tagjai,

-           Mélyszegénységben élő családok (jellemzőjük: szülők tartós munkanélkülisége, alacsony iskolai végzettség, kettőnél több gyermek vagy csonkacsalád, szűkös jövedelmi helyzet, komplex életviteli problémák, előítéletesség velük szemben, gyenge alkalmazkodó és érdekérvényesítő képesség),

-           Pszichiátriai betegséggel küzdők,

-           Hátrányos helyzetű fiatalok (volt állami gondozottak, börtönből szabadult és pártfogolt bűnelkövetők),

-           Hajléktalanok, illetve hajléktalanság veszélyének kitett egyének,

-           Romák.

A másodlagos célcsoportot az együttműködésben résztvevő civil és nonprofit szervezetek, intézmények és a helyi döntéshozók alkotják.

A projekt kiemelt célkitűzése egy közösségi, új típusú szolgáltatási bázis kialakítása és működtetése, a fejlesztéssel kulturált ügyfélfogadásra és közösségi események szervezésére alkalmas infrastruktúra létrehozása volt. Másodlagos célkitűzésként jelent meg a szolgáltatási bázis működtetéséhez szükséges humánerőforrás infrastrukturális szükségleteinek kielégítése.

 

Az infrastrukturális fejlesztés eredményeként létrejövő terek fentieknek megfelelően több funkciót szolgálnak. Elsődlegesen:

- a jelenleg, a szervezetek megvalósításában zajló pécsi TÁMOP projektek kliens-fogadását biztosító központi szolgáltatói tér (szociális és munkaerő-piaci szolgáltatások),

- a pécsi célcsoportnak biztosított csoport/közösségi szolgáltatások (pl. Teaház, számítástechnikai és angol klub, Megoldás Klub) és képzési programok színtere,

- a célcsoport szükségleteit kielégítő egyéb kapcsolt szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet) helyszíne.

A másodlagos funkció keretében létrehoztuk:

- a projektek és szolgáltatások munkatársainak adminisztratív feladatellátásához szükséges irodákat,

- a szolgáltatásfejlesztési, szakmai menedzsmenti és módszertani feladatok színterét, mely ún. módszertani központi bázisként is működik. Részben ezen tevékenységen keresztül biztosítjuk a projekt megyei hatókörét (elsősorban Pécs, Sásd, Siklós, Sellye városok és kistérségeik).

 

A „KÖSZ” projekt keretében és ahhoz kapcsolódóan nyújtott egyéni, csoportos és közösségi szolgáltatások:

A/ Munkaerő-piaci és foglalkoztatási programok/szolgáltatások,

B/ Lakhatással kapcsolatos szolgáltatások,

C/ Adóssággal, hátralékkal kapcsolatos szolgáltatások,

D/ Egyéb szociális hátrányok csökkentését célzó szolgáltatások, tevékenységek,

E/ Módszertani, szakmafejlesztési szolgáltatások.

 

A pécsi „KÖSZ” irodában adósságkezelési, pénzügyi tanácsadás és szociális információk nyújtása témakörben csütörtökönként 15.30-tól - 18.00-ig állnak egyéni tanácsadás céljából rendelkezésre szakképzett munkatársaink, míg munkaerő-piaci információnyújtást és tanácsadást hétfőtől péntekig, naponta 9-15 óra között biztosítunk az érdeklődők részére. Szolgáltatásainkat ügyfeleink ingyenesen vehetik igénybe.


<<< vissza