Tel: 72/532-009 Fax: 72/532-010

Egyesületről

Az ember kapcsolatból teremtetett, kapcsolatra született és kapcsolatok során fejlődik. Senki sem volna képes kapcsolatok nélkül létezni. Az, amit léleknek nevezünk, döntően a megélt és magunkba épített kapcsolatokból áll.
( Michael Lukas Moeller)

Ifjúságért Egyesület
Alapítva 1988
Pk.60.193/1989
Kiemelten Közhasznú Társaság

Az Ifjúságért Egyesület 1988-as megalakulása óta legfontosabb feladatának a gyermekek és az ifjúság valamint családjaik segítését, támogatását tartja. Kiemelt célja a lakhatási lehetőség nélkül maradt családok segítése, a segítségre szoruló családok részére az alapvető szociális szolgáltatások biztosítása.

Az Egyesület aktívan közreműködik olyan koncepciók és programok kidolgozásában és megvalósításában, amelyek célja a gyermekek és fiatalok fejlődésének elősegítése, jogainak érvényre juttatása, a veszélyeztetett gyermekek és családjaik helyzetének javítása. Elősegíti olyan programok kidolgozását és megvalósítását, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózásához. Szolgáltatásokat és ellátásokat működtet, melyek a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer részeként szolgálják a célcsoport érdekeit.

Székhely: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 42.
Adószám: 19026215-1-02
Bankszámlaszám:Szigetvári Takarékszövetkezet 50800104 1109526